Kamienne kręgi Senegambii

Kamienne kręgi Senegambii przy granicy Gambii i Senegalu, w dorzeczu rzeki Gambii obejmują cztery megalityczne stanowiska archeologiczne z 93 kamiennymi kręgami, licznymi kurhanami i kopcami. Datuje się je na czas od III w p.n.e. do XVI w n.e. Kamienne kręgi wznoszone były w grupach lub indywidualnie, tworzyły zespoły sakralne, podzielone na cztery wielkie grupy: Sine Ngayéne, Wanar, Wassu (znajdują się w Gambii w dywizji Central River, około 15 km od miejscowości Janjanbureh – dawne Georgetowne) i Kerbatch. Kamienne bloki osiągają wysokość 2 metrów i każdy waży około 7 ton. Bloki mają walcowaty lub wielokątny kształt, do ich tworzenia użyto metalowych narzędzi. Wszystkie mają niemal identyczny kształt. Każdy krąg ma średnicę od 4 do 6 metrów i składa się z 8 do 14 bloków. Widać, że wszystkie zostały wykonane z dużą dokładnością, precyzją i starannością. Może to świadczyć o wysokim stopniu zorganizowania mieszkańców tych terenów, ale także o ich zamożności. W wykopaliskach odnaleziono broń i miedziane ozdoby więc możemy przypuszczać, że były tu groby władców. Archeologom nie udało się określić kultury budowniczych tego obiektu ani określić ich funkcji. Jednak na podstawie przeprowadzonych badań wiemy, że budowniczymi tych kamiennych kręgów byli rdzenni mieszkańcy Afryki subsaharyjskiej.
W 2006 roku kamienne kręgi Senegambii zostały wpisane na światową listę dziedzictwa kultury UNESCO