Katchikally

To święta sadzawka z krokodylami w miejscowości Bakau, do której miejscowi ludzie przychodzą modlić się prosząc o błogosławieństwo a także jest to miejsce znane z uzdrowień. Tutaj również przychodzą kobiety, które z jakiś przyczyn będąc w związku małżeńskim nie mają dzieci. Lokalni ludzie wierzą, że jeśli taka kobieta obmyje się wodą z sadzawki, w której żyją krokodyle i mąż jej pozostanie wierny, to po 9 miesiącach będzie miała dziecko.
Na co dzień jednak spotkamy tu bardzo wielu turystów, którzy przychodzą zobaczyć to miejsce a przede wszystkim krokodyle. Jest ich tutaj ponad 100 i karmione są rybami przywożonymi z pobliskiego targu rybnego. Półwodne gady uważano kiedyś za krokodyle nilowe (Crocodylus niloticus), jednak badania sugerują, że są to inne gatunki, zwane krokodylami pustynnymi lub zachodnioafrykańskimi (Crocodylus suchus). Odwiedzający to miejsce mogą wraz z lokalnym przewodnikami podejść do krokodyla i nawet go dotknąć.
Tuż obok znajduje się również małe, ale ciekawe muzeum etnograficzne prezentujące maski, instrumenty, lokalne amulety oraz historię Gambii.