Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Informujemy, że masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenie zakupionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy abyś wysłał oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany. A towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Klient w razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu, na własny koszt, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Adres do wysłania oświadczenia: Usługi Turystyczne Karolina Wawrzyńczyk, ul. 11 Listopada 18, 80-180 Gdańsk lub adres mailowy shop@wellyouknowmyname.com Możesz również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (w treści Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji przez kupującego, chyba że wyraźnie zostało zaznaczone inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.