Privacy Policy

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszej strony www.wellyouknowmyname.com jest dla nas sprawą najwyższej wagi. W związku z tym dokładamy wszelkich starań abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe. Stosujemy nowoczesne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych jest firma Usługi Turystyczne Karolina Wawrzyńczyk. Adres: ul. 11 Listopada 18, Gdańsk 80-180, NIP: 583-270-02-88, REGON: 381918731, shop@wellyouknowmyname.com reprezentowana przez Karolinę Wawrzyńczyk.

Dane osobowe gromadzone są w celu zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru a także korzystania przez Użytkownika z praw konsumenckich.
Zakres danych osobowych gromadzonych przez Administratora niezbędnych do dokonywania zakupów w Sklepie wellyouknowmyname.com:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– adres dostawy,
– numer telefonu,
– opcjonalnie NIP.

W przypadku odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji czy zwrotu należności Użytkownik podaje również numer rachunku bankowego.

Dane osobowe przetwarzamy za zgodą Użytkownika wyrażoną w momencie akceptacji Regulaminu Sklepu. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Sklepu. Gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne do zawarcia i wywiązania się z umowy.

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich poprawy a także wycofania swojej zgody na gromadzenie danych osobowych – bez podawania przyczyny oraz do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane do momentu zrealizowania zamówienia w Sklepie.
Dane osobowe Użytkownika udostępniane są firmie kurierskiej i/lub Poczcie Polskiej w celu realizacji dostarczenia zamówionego towaru.
Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Nasza strona zwiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram, klikając ich logo następuje przekierowanie na nasze strony profilowe Sklepu Well, you know my name.